Bir topluma İslam ya da küfür toplumu denilmesi hangi kriterlere göre yapılır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Bir topluma İslam ya da küfür toplumu denilmesi hangi kriterlere göre yapılır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Halis Hoca (Ebu Hanzala) bu İslami röportajda bir topluma İslam toplumu ya da küfür toplumu (şirk toplumu) denilmesinin hangi kriterlere göre yapılabileceğini sorusuna cevap veriyor.

İslam toplumu:

Allah’a ortak koşmayan, sadece Allah’a kulluk eden, kanun koyucu olarak Allah’ı seçen ve O’nun kitabına göre hükmeden bir toplumdur.
Eğer bir ülkede kanun koyucu Allah’sa, Allah’ın kitabına göre orada hükmediliyorsa orası bir İslam toplumudur. Orası bir İslam devletidir.

Şirk toplumu:

Yöneticilerinin ve kahir ekseriyetinin Allah’tan başka mercilere ibadet ettikleri, Allah’a şirk koştukları, hakimiyeti Allah’a değil de Allah’ın dışındaki varlıklara verdikleri İslam’ın zahir şeriatlarının da olmadığı toplumların ismi de küfür toplumlarıdır.

Yasama hakkı Allah’a verilmiyorsa, Allah’ın anayasası insanlar arasında hükmetmiyorsa orası bir İslam toplumu değil, küfür toplumudur.

Küfür toplumu olan Mekkeliler ve özellikleri

 • Mekkeliler hac yaparlardı.
 • Mekkeliler namaz kılarlardı.
 • Mekkeliler fakirleri doyururlardı.
 • Mekkeliler hacca gelen insanlara ikram ederlerdi.
 • Mekkeliler Allah’a kurban keserlerdi.
 • Mekkeliler içki içip, kumar oynarlardı ve böyle yaparak insanlara mal infak ederlerdi, cömert davranırlardı.

Mekke toplumunun bu özelliklerine rağmen onlar küfür toplumuydular. Çünkü;

 1. Hakimiyet Allah’a ait değil, kabile reislerine aitti.
 2. Onlar sadece Allah’a kulluk etmiyor, Allah’ın dışında başka varlıklara kulluk ediyorlardı.

Kur’an’ın en önemli özelliklerinden birinin toplumların özelliklerini ve aradaki farkı göstermesi ve iman ile küfürü birbirinden ayırması olduğu anlatılıyor. Bu konudaki bazı Kur’an ayetleri:

 • Onlar mücrim bir kavimdi. (44/Duhan, 22)
 • Onlar fasık bir kavimdi. (51/Zariyat, 46)
 • Onlar cahil bir kavimdi. (7/Araf, 138)
 • Onlar haddi aşan bir kavimdi. (7/Araf, 81)
 • Onlar bilmeyen bir kavimdi. (9/Tevbe, 6)
 • Onlar kör olan bir kavimdi. (7/Araf, 64)
 • Onlar sınırları çiğneyen bir kavimdi. (26/Şuara, 166)

Bu özellikler Allah’a isyan eden, Allah’a kafa kaldıran şirk toplumlarının özellikleridir.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 00:12 İslam toplumu
 • 00:37 Şirk toplumu, küfür toplumu
 • 01:23 Hakimiyetin kime verildiğine göre toplumların isimlendirilmesi
 • 01:55 Mekke küfür toplumunun özellikleri
 • 03:19 Kur’an-ı Kerim’in en temel özelliklerinden birisi toplumları tanıtmasıdır

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Fıtrata uygun […]

Devamını Oku
İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) yapılan […]

Devamını Oku
İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala) […]

Devamını Oku
Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) ile yapılan röportajda […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca ( Ebu Hanzala) ile yapılan […]

Devamını Oku
Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cehalet mazeret […]

Devamını Oku