Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cehalet mazeret midir?

Halis Hoca, cehalet hangi konularda mazeret kabul edilir, hangi konularda mazeret olarak kabul edilmez? sorularına cevap veriyor.

Cehalet hangi konularda mazerettir hangi konularda mazeret değildir?

 1. Allah’a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamakla ilgili meselelerde cehalet mazeret değildir
 2. Farz ve haramları içeren namaz, zekat, oruç, içkinin haram olması, zinanın haram olması gibi meselelerde cehalet mazerettir
 3. Dinin kemale ermesini sağlayan, müstehap cinsinden olan meselelerde cehalet mazerettir.

Günümüzde bilgiye ulaşmak için her türlü imkan varken, geçmiş kavimlerin yaptıklarına adım adım kulaç kulaç uyan insanların Allah’a şirk koşarken cehalet ile mazur kabul edilemeyeceği, esasen insanların Allah’tan ve Allah’ın zikrinden yüz çevirerek küfre girdikleri anlatılıyor.

Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
“Sizden önceki milletlere adım adım, zira zira tabi olacaksınız. Onlar kelerin deliğine girseler siz de onlarla beraber kelerin deliğine gireceksiniz. Ehli kitaba adım adım, karış karış tabi olacaksınız.” (Buhari, Müslim)

Hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

“Benim ümmetimden bir grup putlara tapmadıkça benim ümmetimden bir grup da müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmayacaktır.

“Lat’a ve Uzza’ya tapılmadıkça gece ve gündüz bir gitmez. Yani kıyametten önce mutlaka Lat’a ve Uzza’ya tekrardan tapılacak. “ (Buhari)

Başka bir hadisi şerifte Peygamber (sav) dedi:
“Devs kadınlarının kalçası Zilkalese putunun etrafında dönmedikçe kıyamet kopmaz.”

Peygamber’in (sav) haber verdiği gibi insanlar putlara tapıp, şirk koşup, yanlış işler yapınca insanlar oturup şu konuyu tartışmaya başladılar: Bu puta tapan, şirk koşan insanlar biz bunlara müşrik diyecek miyiz?Tekfir edecek miyiz yoksa demeyecek miyiz?

Bir grup Allah’ın kalplerini Tevhid’le aydınlattığı insan aynı sahabenin durduğu gibi dik durdu. Dediler ki: Din, Allah’ın dinidir. Kim Allah’ın dininde bir ismi gerektiren bir şey yaparsa o ismi alır. Küfür işleyen küfür ismini alır. Şirk işleyen müşrik ismini alır. İslam üzere Allah’a kulluk eden, halis bir şekilde yüzünü Allah’a dönenler ise Müslim, Müslüman ismini alır dediler. Bir grup insan ise açıkçası bu yükün altına girmeye tahammül edemedi ve insanlara mazeretler aramaya başladılar.

Dediler ki: Ne yaptığımız taktirde biz bu insanların müşrik olmadığını, günahkar Müslümanlar olduğunu söyleyebiliriz. Cehalet özürdür dediler, tevil özürdür dediler, taklit özürdür dediler. Allah’ın Kur’an’da özür değildir dediği ne varsa Allah’a, Allah’ın ayetlerine nazire yaparcasına Allah’a isyan edercesine bunların tamamına özürdür dediler ve cehalet özür müdür değil midir meselesi şirkin yaygınlaşması ve insanların da çokça Allah’a şirk koşmasıyla beraber İslamî kesimin gündemine giren bir mesele olmuş oldu.

Cehalet özürdür demek şudur: Bir adam cahilce bir fiili yaparsa onun sonuçlarıyla yargılanmaz. Yani dünyada ona müşrik denmez. Ahirette de ateşe girmez demek.

Cehalet özür değildir demek ise bir adam bilgisizce de olsa bir yanlış yaptığında yaptığı yanlışın hem dünyadaki hem de ahirette ki karşılığını görür demektir.

Peki, cehalet özür müdür? Cehalet özür müdür, değil midir?

...
Bugünkü insanların Allah’a şirk konusunda cehalet ile özürlü olmadıkları çünkü yaptıkları şeyin Allah’ın ayetlerinden yüz çevirmek olduğu anlatılıyor.

“Allah’ın ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde Allah’ın ayetlerinden yüz çevirenden daha zalim kim olabilir?” (18/Kehf, 57)

Her insanın hanif fıtratta yaratıldığı, ruhlar aleminde Allah’a şirk koşmayacaklarına dair söz verdikleri, insanlara kitabın ve peygamberin ulaştığı, dolayısıyla Allah’a şirk koşan insanların cehaletle mazur olmadığı ayet ve hadislerle delillendiriliyor.

Kendisine kitap ve peygamber gelmemiş olan Peygamberimizin babasının ateşte olduğu, çünkü üzerinde misak ve fıtrat delilleri olduğu halde Allah’a şirk koştuğu ve bu konuda cehaletin mazur olmadığı gibi günümüz toplumun da bu konudaki cehaletinin olamayacağı anlatılıyor.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 00:19 “Sizden önceki milletlere (ehli kitaba) adım adım, karış karış tabi olacaksınız.”
 • 02:47 Cehalet özürdür demek nedir? Cehalet özür değildir demek nedir?
 • 04:31 Yüz çevirme küfrü, İ’rad küfrü
 • 09:58 Cehalet hangi konularda özürdür, hangi konularda özür değildir?
 • 11:24 “Bütün insanlar hanif olarak yaratılmıştır.”
 • 12:30 İnsanlar Allah’a şirk koşmayacaklarına dair ruhlar aleminde söz vermişlerdir.
 • 14:16 Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl
 • 18:26 Cehaletin mazeret kabul edildiği meseleler

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Fıtrata uygun […]

Devamını Oku
İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) yapılan […]

Devamını Oku
İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala) […]

Devamını Oku
Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) ile yapılan röportajda […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca ( Ebu Hanzala) ile yapılan […]

Devamını Oku
Tekfirin Dindeki Yeri Nedir? Tekfir Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tekfirin Dindeki Yeri Nedir? Tekfir Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tekfirin Dindeki Yeri Nedir? Tekfir Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Tekfir nedir, tekfir etmek ne […]

Devamını Oku