Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? | İslam dininin asılları nelerdir? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Halis Hoca ( Ebu Hanzala) ile yapılan röportajda kaynak sorunundan kastettiğiniz nedir sorusuna cevap veriliyor.

İslam’ı öğrenmek için kullanmamız gereken kaynakların neler olduğu ve ümmetin içinde bulunduğu sıkıntılı halin kaynak bilincinin kaybolmasından dolayı yaşandığı anlatılıyor.

Dinimizi öğrenmek için başvurmamız gereken kaynaklar:

 1. Kur’an-ı Kerim
 2. Peygamberin sünneti
 3. Kur’an’ı ve sünneti Allah’ın anlayışlarından razı olduğu selefi salihin gibi anlamak

1- Kur’an-ı Kerim:

Rabbinizden size indirilene uyun. O’ndan başka velilere uymayın. Ne de az öğüt alıyorsunuz! (7/Araf, 3)

Sana vahyedilene sıkı sıkıya tutun. Gerçekten sen, dosdoğru bir yol üzeresin. Doğrusu O (Kur’ân), sana ve kavmine bir zikir (hatırlatma, şereftir). (Ondan) sorulacaksınız. (43/Zuhruf, 44)

43 ve 44. ayetler mümine şeref, izzet ve üstünlüğün yolunu göstermektedir. Vahye sıkı sıkı tutunmak ve onunla şeref duymak… Bugün, vahiy dışı kaynaklara tutunmak, izzet ve şerefi Kur’ân dışındaki beşerî programlarda aramak en temel sorunlarımızdan biridir.

2- Peygamberin sünneti:

“Sizin için peygamberde şüphesiz ki güzel örneklik vardır.” (33/Ahzab, 21)

“Resûl size neyi vermişse onu alın, neyi de yasaklamışsa onu bırakın.” (59/Haşr, 7)

“O’nun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin ya da can yakıcı azabın gelmesinden sakınsınlar.” (24/Nur, 63)

“Kim Resûl’e itaat ederse hiç şüphesiz Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse seni, onun üzerine koruyucu göndermedik.” (4/Nisa, 80)

3- Kur’an’ı ve Sünneti Allah’ın anlayışlarından razı olduğu selefi salihin gibi anlamak

“Muhacir ve Ensar’dan öncüler, ilkler ve onlara ihsan üzere tabi olanlar (var ya)! Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. En büyük kurtuluş budur işte” (9/Tevbe, 100)

Kaynak sorunundan kastettiğiniz şey nedir?
İnsanların dinlerini öğrenirken ya da herhangi bir konuda ihtilaf ettiklerinde önce Allah’ın kitabına, Resulün sünnetine, ümmetin üzerinde ittifak ettiğine bakmadan başka şeylere yönelmeleri ihtiyaçlarını başka kaynaklarda aramalarıdır.

Bugün insanlar Allah’ın ve Resulü’nün ne dediğinden daha ziyade, tabi oldukların mezhebin imamının ne dediğine peşinden gittikleri alimin ne dediğine veya tabu haline getirmiş oldukları bazı değerlerin ne dediğine bazı kitapların ne dediğine bakma ihtiyacı hissediyorlar ve ümmetin arasındaki ihtilafların, bölünmüşlüklerin, bu savaşların kendisini İslam’a nispet edenler arasında olmasının en büyük nedeni kaynak sorunudur.

Ümmetin gaflet halinde olmasının sebebi kaynak bilincini yitirmesi olduğu anlatılarak, insanların alimlerinin söylediklerini Kur’an’ın ve sünnetin önüne geçirdikleri böylece hem kendilerinin saptıkları hem de başkalarını saptırdıklarına vurgu yapılıyor.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 00:03 İslam’ı hangi kaynaklardan öğrenmeliyiz?
 • 00:25 Allah’ın kitabı: Kuran
 • 00:35 “Allah’tan size indirilene tabi olun”
 • 01:05 Peygamberin sünneti
 • 02:01 Selefi salihin - sahabenin dini anlayışı
 • 03:05 Sahabenin Kur’an ve sünnet ile meseleleri çözmesi – ihtilafları gidermesi
 • 04:48 Kaynak sorunundan kastettiğiniz nedir?
 • 05:10 Bir davetçi olarak en fazla karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi
 • 05:30 Alimlerin sözlerini Kur’an ve sünnetin önüne geçirmek
 • 06:40 Türkiye’de yaşanan kaynak sorununa örnekler
 • 07:47 İslam ümmetinin en büyük sorunlarından bir tanesi kaynak bilincinin yitirilmesidir.
 • 08:09 Alimleri Kur’an’ın ve sünnetin önüne geçirmemek

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Halis Bayancuk Hocayla Tahliye Sonrası İlk Söyleşi

Halis Bayancuk Hoca’nın son tutuklanmasıyla birlikte 6 yıl süren ve toplamda 11 yıla ulaşan mesnetsiz […]

Devamını Oku
Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Peygamberler insanları […]

Devamını Oku
İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihat düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | Batı neden Tasavvufa sahip çıkıyor? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu […]

Devamını Oku
Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın sıfatları ve insanların sıfatları arasında ki fark nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku
Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Peygambere itaat farz mıdır? | İyi bidat ve kötü bidat arasında ki fark nedir? – […]

Devamını Oku
Cehalet Mazeret Midir? İslam’a Göre Cahil Olanların Kıyamet Gününde ki Durumu Nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cehalet Mazeret Midir? İslam’a Göre Cahil Olanların Kıyamet Gününde ki Durumu Nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cehaletin tanımı nedir? – Allah’a şirk koşan insanlar cahilliklerinden ötürü mazur sayılır mı? – Halis […]

Devamını Oku