Demokrasi Nedir? İslam’ı Hakim Kılmak İçin Araç Olarak Kullanılabilir Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Demokrasi nedir?

 • Demokrasi İslam'ı hakim kılmak için araç olarak kullanılmalı mı?
 • Niçin Demokrasi bir dindir?
 • Halis Hoca (Ebu Hanzala) yapılan röportajda sorulara cevap veriyor.

Demokrasinin, hakimiyet hakkının Allah’tan alınıp, Allah’ın yarattığı kullara verildiği, kendine ait bir ekonomik sistemi, yönetim, özgürlük ve insan hakları anlayışı olan bir din olduğu anlatılıyor.
İslam’ın yeryüzüne nasıl hakim kılınacağı ayetlerle anlatılırken, dünyada geçmişten günümüze yaşanan tecrübelerle demokrasinin, müşriklerin insanları kendilerine kul haline getirmek için kurduğu çirkin bir oyun olduğu anlatılıyor.

Hakimiyet hakkının Allah’tan alınıp, Allah’ın yarattığı kullara tanınması, Allah’ın ilmi ve bilgisini tanımamak veya O’na ortak koşmak manasına gelir:

Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. (Gaybı) O’ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi bilir. Herhangi bir yaprak düşmüş olsa mutlaka onu bilir. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık Kitap’ta yazılıdır. (6/Enam, 59)

Demokrasi niye bir dindir?

Demokrasi bir dindir. Çünkü Allah (ac) Kur’an-ı Kerim’de insanların hayatına yön veren yönetim şekline, Allah din ismini veriyor.

"Yusuf’un kralın dinine göre kardeşini alıkoyması mümkün değildi" (12/Yusuf, 76)

Yusuf suresi 76. ayette kralın dininden kastedilen şey nedir? Buradaki din kavramı ne anlama gelmektedir?

Kralın yasalarına, anayasasına göre Yusuf’un kardeşini alıkoyması mümkün değildir diyor. Demek ki bir yerde insanların hayatına yön veren bir anayasa varsa Allah’ın yanında bu dindir ve eğer bu Allah’ın anayasası değilse, kim o anayasaya tabi olmuşsa Allah’ın dininin dışındaki bir anayasaya, bir yönetim biçimine tabi olmuş demektir.

“Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve onların heva/arzularına uyma! Allah’ın sana indirdiği bazı (hükümlerde) seni fitneye düşürmelerinden sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah, onları bazı günahları nedeniyle cezalandırmak istiyor. Şüphesiz ki insanlardan birçoğu fasıktır.” (5/Maide, 49)

Demokrasiyi kabul edenlerin durumu kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenlerin durumu gibidir. İşlerine geldiğinde kitaba inandıklarını söyleyen, işlerine gelmediklerinde kitaba inanmayanlar, yalan ehlidir ve Allah bunları tekfir etmiştir.

"Siz kitabın bir kısmına inanıp, kitabın bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?" (2/Bakara, 85)

İslam dininin yeryüzüne nasıl hakim kılınacağını bildiren Allah’tır:

De ki: “İşte bu, benim (biricik) yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar (neye, niçin ve nasıl olacağını bilerek, programlı ve düzen içinde) basiret üzere Allah’a davet ediyorum/ediyoruz. Allah’ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.” (12/Yusuf, 108)

Buna göre insanları İslam’a davet etmenin iki temel meselesi vardır:

 1. Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih etmek.
 2. Müşriklerden olmadığını ilan etmek.

Kendilerini İslam’a nispet eden toplulukların, demokrasi beşiği içerisinde nasıl uyutuldukları, batının istediği kalıplara girmek zorunda kaldıkları, batının isteklerine uymadıkları takdirde askeri müdahalelerle nasıl devrildikleri aşağıdaki örneklerle anlatılıyor. Tarihten gelen demokrasi tecrübeleri:

 • 1992 - İslami Selamet Cephesi (Cezayir) - Askeri darbe
 • 1997 - Erbakan Hükümeti - Refah Partisi (Türkiye) - 28 şubat postmodern darbesi
 • 2006 - Hamas (Filistin) - Tanınmama ve boykot 2011 - İhvan hareketi, Mürsi (Mısır) - 25 Ocak devrimi

Sonuç olarak, dünyada ve ahirette hüsrana uğramamak için İslami kesimin bir an önce uyanması, rüştüne dönmesi gerektiği, insanı dinden çıkaran demokrasi bataklığından kurtulması gerektiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 00:00 Demokrasi bir dindir.
 • 01:28 Hakimiyet hakkının Allah’tan alınıp, Allah’ın yarattığı kullara tanınması
 • 02:42 Demokrasi bir dindir? Niçin demokrasi bir dindir?
 • 03:01 Kralın dinine göre Yusuf’un kardeşini alıkoyması mümkün değildi
 • 04:22 Allah’ın indirdikleri ile hükmetmek
 • 06:17 Dini yeryüzüne hakim kılmak
 • 07:11 Siz kitabın bir kısmına inanıp, kitabın bir kısmını inkar mı ediyorsunuz
 • 09:45 Halk yığınlarına oynanmış en çirkin oyun: Demokrasi oyunu
 • 12:09 Türkiye’nin başına gelmiş en büyük iki musibet: Kemalizm ve PKK
 • 13:14 Tecrübe, kendini Demokrasi ile İslam’a nispet edenlerin sonu

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Fıtrata uygun […]

Devamını Oku
İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) yapılan […]

Devamını Oku
İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala) […]

Devamını Oku
Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) ile yapılan röportajda […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca ( Ebu Hanzala) ile yapılan […]

Devamını Oku
Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cehalet mazeret […]

Devamını Oku