Hakimiyet Allah’ındır Ayetini Açıklar Mısınız? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Hakimiyet Allah'ındır Ayetini Açıklar Mısınız? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 • Dinin temel esaslarından biri olan hakimiyet Allah'ındır konusu ayetlerle açıklanıyor.
 • Din ayrıdır devlet ayrıdır diyen,
 • Laikliği ve demokrasiyi savunan,
 • Allah’ın otoritesine ve Allah’ın kanunlarına karşı haddi aşan
 • Allah’a ait olan bir hakkı Allah’tan başkasına vererek Allah’a şirk koşan insanlara,

Hakimiyet Allah’ındır vurgusu yapılarak dinin bir bütün olduğu bu nedenle Rabbimizi birlemek için rızık vermesi ile mülkün sahibi olması arasında veyahut yaratması ve kanun koyuculuğu arasında bir ayrıma gidilemeyeceği anlatılıyor.

Hakimiyetin Allah’ındır meselesini kapsayan ayetler:

“Sizin O’nu bırakıp da ibadet ettikleriniz, ancak sizin ve babalarınızın koyduğu, Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği birtakım isimlerdir. Hüküm yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk/ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (12/Yûsuf, 40)

Hükmün Allah’a (cc) ait olması, iki şeyle irtibatlandırılmıştır:

Allah’a (cc) kulluk ve dosdoğru bir din.

Hâkimiyet yetkisini Allah’a (cc) veren ve O’nun yasası dışında yasa tanımayanlar, Allah’a (cc) kul olan ve dosdoğru dinin mensuplarıdırlar.

Egemenliği kayıtsız ve şartsız olarak Allah (cc) dışında herhangi bir şahıs, ideoloji veya kurumda görenlerse Allah’ın (cc) hakkında hiçbir delil indirmediği birtakım isimlere/düşüncelere ibadet edenlerdir.

“Herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz onun hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim olan Allah’tır. Yalnızca O’na tevekkül ettim ve yalnızca O’na yönelirim.” (42/Şura, 10)

“O, kendisinden başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilahın olmadığı Allah’tır. Başta da (dünyada) sonda da (ahirette) hamd O’na aittir. Hüküm yalnızca O’nundur. O’na döndürüleceksiniz.” (28/Kasas, 70)

“Sizin bu durumunuzun (nedeni), bir ve tek olarak Allah’a dua edildiğinde inkâr ederdiniz. O’na şirk koşulduğunda ise iman ederdiniz. Artık hüküm, (zatı ve sıfatları en yüce olan) El-Aliy, (en büyük) El-Kebîr olan Allah’a aittir.” (40/Mümin, 12)

“De ki: “Ne kadar kaldıklarını en iyi bilen Allah’tır. Göklerin ve yerin gaybı (bilgisi) O’na aittir. O, ne güzel görür, ne güzel işitir. Onların, O’ndan başka bir dostu yoktur. Hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz (tek hükümran, yasamada bulunan, doğru ve yanlış belirleyen O’dur.)” (18/Kehf, 26)

“Ey Davud! Seni yeryüzünde halife kıldık. (Öyleyse) insanlar arasında hakla hükmet. Sakın hevaya/arzuya uyma, yoksa seni, Allah’ın yolundan saptırır.” (38/Sad, 26) “İnsanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye bu Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Hainlerin savunucusu olma!” (4/Nisa, 105)

“Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve onların heva/arzularına uyma! Allah’ın sana indirdiği bazı (hükümlerde) seni fitneye düşürmelerinden sakın.” (5/Maide, 49)

“Her kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendileridir.” (5/Maide, 44)

Allah’ın (cc) indirdiği Kitaplara imanın gereği olarak, yönetici makamında olanların ve insanları yönlendiren âlimlerin Kitap’la hükmetmesi gerekir. Kitap’la hükmetmeyi terk etmek, imanı bozmak olduğundan Allah (cc), böylelerine “kâfir” demiştir.

Günümüz insanı Kitab’ın bazı hükümlerini terk etmekle kalmamış, Kitab’ın tamamını terk edip onun yerine kendi koydukları yasaları yerleştirmişlerdir. Sadece küfre girmekle yetinmemiş, Allah’ın (cc) en belirgin sıfatı olan kanun yapma yetkisini kendilerinde görerek tağutlaşmışlardır. (Bk. 12/Yûsuf, 40)

“Hakimiyet Allah’ındır.” ayetine iman edenlerin itikadı:

 1. Hakimiyetin, otoritenin, yasamanın ve kanun yapmanın sadece Allah’ın olduğuna itikad etmek.
 2. Allah’ın kendilerini makamla, mevkiyle imtihan ettiği yöneticilerin Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeleri, Allah’ın yasası ile insanlar arasında hükmetmeleri.
 3. Yönetilen insanların hakimiyet yetkisini sadece ama sadece Allah'a vermeleri.
 4. Allah’ın kanunlarının dışında kanunlarla hükmeden mercilere başvurmamak.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 01:06 Neden “Hakimiyet Allah'ındır” vurgusu yapıyoruz?
 • 02:24 Hakimiyet Allah'ındır tevhid ilkesine inanmak için neler yapılmalıdır?
 • 03:18 Hüküm yalnızca Allah’a aittir
 • 04:54 Allah’ın şeriatı ile hükmetmek
 • 06:15 Bir yönetici Allah’ın şeriatıyla hükmetmezse ne olur?
 • 06:46 Firavunun ben sizin en yüce Rabbinizim demesinin manası nedir?
 • 07:32 Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler ve Rablik iddiaları
 • 08:59 Tevbe suresi 31. ayetin tefsiri
 • 11:15 İhtilaf durumunda ne yapılmalıdır?

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Fıtrata uygun […]

Devamını Oku
İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) yapılan […]

Devamını Oku
İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala) […]

Devamını Oku
Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) ile yapılan röportajda […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca ( Ebu Hanzala) ile yapılan […]

Devamını Oku
Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cehalet mazeret […]

Devamını Oku