İslam’a Davet Etmek Ne Demektir? İslam’ın Asıllarını Anlatabilir Misiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam'a Davet Etmek Ne Demektir? İslam'ın Asıllarını Anlatabilir Misiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Halis Hoca (Ebu Hanzala) bu videoda:

 • İslam nedir?
 • Bir insanı İslam’a davet etmek ne demektir?
 • Biz bir insanı neye davet ettiğimiz zaman İslam’a davet etmiş oluruz?
 • İslam’ın asılları nelerdir?

Sorularına Kur’an ve sünnetten delillerle cevap veriyor ve davet görevini üstlenmiş müminlerin
insanları İslam’a nasıl davet edeceklerini anlatıyor.

"Allah’ın yanında tek geçerli din İslam’dır." (3/Ali İmran, 19)

"Kim İslam’ın dışında bir din ararsa, -kim İslam’ın dışında bir dinin, bir ideolojinin peşinden giderse- ondan kıyamet gününde kabul edilmeyecektir." (3/Ali İmran, 85)

Allah Resulü insanları İslam’a nasıl davet ederdi?

Tüm peygamberlerin kavimlerini ‘la ilahe illallah’ kelimesi ile İslam’a davet ettiği, bizlere en güzel örnek olan Rasulullah’ın (sav) de, ‘la ilahe illallah’ı en geniş anlamıyla tefsir eden Ali İmran suresi 64. ayet ile Yahudi ve Hristiyanlara İslam davetini yaptığı anlatılıyor.

“De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım: Yalnızca Allah’a ibadet edelim, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayalım, (Allah’ı bırakıp da) birbirimizi Allah’ın dışında rabler edinmeyelim.” Şayet yüz çevirirlerse deyin ki: “Şahit olun ki biz Müslimlerdeniz/şirki terk ederek tevhidle Allah’a yönelen kullardanız.” (3/Ali İmran, 64)

İlkeleri Allah tarafından belirlenmiş ve Rasulü’nün örnekliği ile tescillenmiş bir Tevhid daveti Ali İmran suresi 64. ayete göre 4 ana maddede özetlenebilir.

 1. Sadece Allah’a ibadet etmek
 2. Hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmamak
 3. Tağutu inkar
 4. Müşrik ve kafirlerden teberri etmek

Ehl-i Kitab’ın davet edildiği ortak kelime, Kelime-i Tevhid’dir. Âdem’den (as) Muhammed’e (sav) kadar tüm resûller insanları Lailaheillallah’a davet etmişlerdir. (Bk. 21/Enbiyâ, 25)

Ayet, tüm peygamberlerin dini olan İslam’ın hangi asıllar üzerine inşa edildiğini anlatan en kapsamlı ayettir:

 1. Asıl: Yalnızca Allah’a (cc) ibadet etmek: Dua, adak, kurban, namaz, tevekkül, korku, sevgi, ümit gibi zahirî ve bâtıni tüm ibadetlerin yalnızca Allah’a (cc) yapılmasıdır. (Bk. 6/En’âm, 162-163)
 2. Asıl: Hiçbir şeyi O’na ortak koşmamak: Bu ifade birinci aslı pekiştirmek ve hiçbir kapalılığa yer bırakmamak içindir. Allah’a (cc) ait herhangi bir sıfatı Allah’ın (cc) dışındaki varlıklara vermemek, Allah’a (cc) yapılması gereken herhangi bir ibadeti O’nun dışındaki varlıklara yapmamaktır. Kur’ân’da zikredilmiş bazı şirk çeşitleri şunlardır: Allah’tan (cc) başkasına dua etmek (13/Ra'd, 13-14; 46/Ahkâf, 5-6); Allah’tan (cc) başkasının kanun yapabileceğine inanmak veya bu yetkiyi bir başkasına vermek (12/Yûsuf, 40; 18/Kehf, 26; 42/Şûrâ, 21; 9/Tevbe, 31); bazı varlıkları Allah’ı (cc) sever gibi sevmek (2/Bakara, 165).
 3. Asıl: Allah’ı (cc) bırakıp da başkalarını rab edinmemek: Rab; terbiye eden, düzen veren, idare edendir. Yani, insanların hayatına nizam ve düzen veren, koyduğu yasalarla/şeriatla toplumları yöneten mercidir. Yahudi ve Hristiyanlar din adamları konusunda haddi aşıp, onların helal ve haram belirlemesine müsaade edince, Allah (cc) Tevbe Suresi 31. ayeti indirdi. Bu yetkiyi onlara vermekle âlimlerini rab edindiklerini belirtti. (Tirmizi, 3095; İbni Ebi Hatim, 10057-10058) Bu yetkiyi âlime, parlamentoya, devlet başkanına veren, onu rab edinmiş olur.
 4. Asıl: Yüz çevirenlere “Şahit olun ki biz Müslimleriz.” demek: Allah (cc) tarafından belirlenen bu ilkelerden birini ya da tamamını kabul etmeyenlere ve bunlara muhalefet edenlere karşı İslam kimliğini ortaya koymak, yüz çevirenlerin ise Müslim olmayan kâfirler olduğuna inanmak.

Tağutun ne ve kim olduğunu anlamak için Nahl suresi 36. ayet ile dikkat çekiliyor:

Andolsun ki biz her ümmet arasında: “Allah’a ibadet/kulluk edin ve tağuttan kaçının.” (diye tebliğ etmesi için) resûl göndermişizdir. Allah içlerinden kimisine hidayet bahşetti, kimisine ise sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. (16/Nahl, 36)

Tağut kavramı için bk. 2/Bakara, 256.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 00:03 İslam nedir? İslam’a davet nasıl yapılır?
 • 02:09 La ilahe illallah’ı en geniş anlamıyla tefsir eden ayet
 • 03:24 Kulluğun sadece Allah’a yapılması
 • 03:49 Allah’a ortak koşmamak
 • 05:09 Tağut kimdir?
 • 05:52 Şahitlik edin ki sizler değil bizler Müslümanız.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Fıtrata uygun […]

Devamını Oku
İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) yapılan […]

Devamını Oku
İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve Sıfat Konusunu İzah Eder Misiniz? İsim ve Sıfat Tevhidi, Halis Hoca (Ebu Hanzala) […]

Devamını Oku
Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sünnetin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu Hanzala) ile yapılan röportajda […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca ( Ebu Hanzala) ile yapılan […]

Devamını Oku
Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir? Cehalet Mazeret Mi? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cehalet mazeret […]

Devamını Oku